Babellonie1 » Hoofdpagina » Welkom!
Babellonie1: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Babellonie1

De trainer Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer mijn kijk op

De trainer Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer

Als trainer van cursisten, die een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer moeten ondergaan, kom ik in aanraking met mensen, die een afspiegeling van de samenleving vormen. Een aantekening past daar w…
Euthanasiewetgeving en praktijk mijn kijk op

Euthanasiewetgeving en praktijk

Sinds 2002 is de nieuwe wet op Euthanasie in werking getreden. Zij stelt dat hulp bij zelfdoding mag worden gegeven, wanneer er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De wet maakt geen onde…

Zorgprogramma ouderen met psychotische stoornissen

Er zijn tegenwoordig programma s voor ouderen met psychotische belevingen. In dit artikel ga ik daar wat verder op in. Cijfers wijzen uit dat steeds meer ouderen te maken krijgen met deze verschijnsel…
De vijf Stromingingen in de psychologie

De vijf Stromingingen in de psychologie

In kort bestek beschrijf ik de kenmerken van de vijf belangrijkste stromingen in de psychologie. Als lezer zul je al snel merken dat de aanhangers van deze stromingen in veel opzichten van elkaar vers…
Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. Dalrymple recensie

Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. Dalrymple

Theodore Dalrymple schreef het boek: "Leven aan de onderkant" "Het systeem dat de onderklasse in stand houdt". De auteur is een geengageerde psychiater, die reeds jaren in een gevangenis en een zieken…
Schrijf mee!