Babellonie1 » Hoofdpagina » Welkom!
Babellonie1: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Babellonie1

Zorgprogramma ouderen met psychotische stoornissen

Er zijn tegenwoordig programma s voor ouderen met psychotische belevingen. In dit artikel ga ik daar wat verder op in. Cijfers wijzen uit dat steeds meer ouderen te maken krijgen met deze verschijnsel…
De vijf stromingingen in de psychologie

De vijf stromingingen in de psychologie

In kort bestek beschrijf ik de kenmerken van de vijf belangrijkste stromingen in de psychologie. Als lezer zul je al snel merken dat de aanhangers van deze stromingen in veel opzichten van elkaar vers…
Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. Dalrymple recensie

Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. Dalrymple

Theodore Dalrymple schreef het boek: "Leven aan de onderkant" "Het systeem dat de onderklasse in stand houdt". De auteur is een geengageerde psychiater, die reeds jaren in een gevangenis en een zieken…
De psychosociaal werkende

De psychosociaal werkende

De psychosociaal werkende( HBO opgeleid) is een vrij onbekend fenomeen. In onderstaand artikel zal ik in kort bestek trachten uit te leggen wat het beroep inhoudt en welke plaats het inneemt in hulpve…
De eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog is een hulpverlener, die u helpt bij psychische problemen. Eerstelijns wil zeggen dat u zelf met de eerstelijnspsycholoog kunt bellen voor het maken van een afspraak, net als…
Schrijf mee!