Babellonie1 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De vijf stromingingen in de psychologie

De vijf stromingingen in de psychologie

Er zijn vijf belangrijke stromingen in de psychologie, allen met verschillende kenmerken. De aanhangers van deze stromingen verschillen in veel opzichten van elkaar. Een ding hebben zij gemeen: de oer…
De gevolgen van overmatig alcoholgebruik

De gevolgen van overmatig alcoholgebruik

De gevolgen van overmatig alcoholgebruik zijn vaak vernietigend! Deze varieren van levercirrose, diabetus- mellitus,hartfalen, maagperforaties- tot psychiatrische aandoeningen, zoals het Korsakov- syn…
De krankzinnigenzorg in Nederland van 1800 tot 1884

De krankzinnigenzorg in Nederland van 1800 tot 1884

Een kort overzicht van de ontwikkelingen in de psychiatrie tussen 1800 en 1884. Voor 1800 was er geen sprake van krankzinnigenzorg. Mensen uit die tijd, die geplaagd werden door duistere, onverklaarba…
De werking van alcohol

De werking van alcohol

Er wordt in de samenleving in het algemeen veel alcohol genuttigd. De vraag is of iedereen zich bewust is van de werking en de eventuele schadelijke gevolgen van alcohol voor lichaam en geest. Dit art…
Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. Dalrymple recensie

Boekbespreking "Leven aan de onderkant" van T. Dalrymple

Theodore Dalrymple schreef het boek: "Leven aan de onderkant" "Het systeem dat de onderklasse in stand houdt". De auteur is een geengageerde psychiater, die reeds jaren in een gevangenis en een zieken…
Alcoholisme in Nederland

Alcoholisme in Nederland

Nederland telt naar schatting1000.000 probleemdrinkers. Dat is tien procent van de volwassen bevolking. De grootste groep probleemdrinkers vinden wij onder jong volwassenen; in de leeftijdscategorie v…
Bespreking van De heimweefabriek van Douwe Draaisma

Bespreking van De heimweefabriek van Douwe Draaisma

Zo rond het veertigste levensjaar beginnen bepaalde vragen op te spelen: "Hoe zit het met mijn geheugen? Nu ben ik alweer iets vergeten, hoe heet die en die ook al weer, wanneer zijn wij op vakantie i…

Zorgprogramma ouderen met psychotische stoornissen

Er zijn tegenwoordig programma s voor ouderen met psychotische belevingen. In dit artikel ga ik daar wat verder op in. Cijfers wijzen uit dat steeds meer ouderen te maken krijgen met deze verschijnsel…
De eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog is een hulpverlener, die u helpt bij psychische problemen. Eerstelijns wil zeggen dat u zelf met de eerstelijnspsycholoog kunt bellen voor het maken van een afspraak, net als…
De psychosociaal werkende

De psychosociaal werkende

De psychosociaal werkende( HBO opgeleid) is een vrij onbekend fenomeen. In onderstaand artikel zal ik in kort bestek trachten uit te leggen wat het beroep inhoudt en welke plaats het inneemt in hulpve…